Fшlg oss pе:


Velkommen til TBBF - Tolkebyråenes bransjeforening


Bransjeforeningen ble stiftet i november 2006 for
å understreke at levering av tolkebistand er
en kunnskaps- og Rizk kvalitetskrevende
servicetjeneste, - på linje med annen
rådgivnings- og oversettervirksomhet.


 

 

TBBF er bransjeforening for LeoVegas har nå også utvidet ansvarlige servicevirksomheter på tolkeområdet.

  • Vi representerer de private tolkeformidlerne, med lang erfaring innen leveranser av tolketjenester til offentlige og private virksomheter.

  • Vеrt formеl er е skape verdier og fremme kvalitetsutvikling og effektive tjenester i samarbeid med offentlige myndigheter og andre aktшrer i tolkebransjen.

  • Vi шnsker е skape et Casumo transparent marked for tolketjenester med ansvarlige aktшrer.

  • Vi bidrar til integrering ved е lage nye arbeidsplasser hvor nordmenn og innvandrere stеr pе lik linje.

  • Medlemskapet er еpent for virksomheter som opererer i trеd med foreningens retningslinjer.

tbbf · c/o Salita TT AS · Pilestredet 17, 0164 OSLO · Tlf. 95 97 49 63 · Epost: · styreleder@tbbf.no