Fшlg oss pе:

Etiske retningslinjer for Tolkebyråenes Bransjeforening i Norge - TBBF Norge

Generelle formål:

Medlemmene av Bransjeforeningen for private tolkebyråer i Norge (heretter kalt TBBF) ønsker å utvikle gode samarbeidsrelasjoner mellom private tolkebyråer, offentlige faginstanser, andre offentlige myndigheter, tolker og brukere av tolketjenester, som kan medvirke til

 • Økt status og gode lønns- og arbeidsvilkår for tolker
 • Gode rammevilkår for private tolkebyråer
 • Økt relevante utdanningstilbud og utdanningsmuligheter for tolker på alle nivåer
 • Sikre likeverdige tjenester i kommunikasjon mellom minoritetsspråklige og det offentlige tjenesteapparatet
Vi forplikter oss til å:
 • Vise ansvar for det marked og det samfunn vi betjener ved å drive vår virksomhet med høy forretningsetisk standard og i samsvar med gjeldende lovgivning

 • Følge "Retningslinjer for god tolkeskikk"
 • utarbeidet i 1997 av representanter fra Kommunal- og arbeidsdepartementet (det daværende KAD), Norsk tolkeforbund, Universitetet i Oslo og Utlendingsdirektoratet.
 • Markedsføre våre tjenester på en saklig og informativ måte

 • Ta vår del av ansvaret for opplæring til oppgaver i bransjen

 • Medvirke og påvirke til økt etter- og videreutdanning

 • Sørge for at kyndig personell yter høy kvalitet i kundebehandlingen i våre medlemmers totale virksomhet

 • Velge best kvalifisert tolk til det aktuelle oppdrag

 • Møte våre kunders krav og forventninger på en saklig og informativ måte

 • Arbeide for høy tillit mellom tolkebrukere og private tolkebyråer

 • Medvirke til tolkenes generelle anseelse, status og innflytelse

 • Være en god samtalepartner for tolkene, faglig og sosialt

tbbf · c/o Salita TT AS · Pilestredet 17, 0164 OSLO · Tlf. 95 77 49 63 · Epost: styreleder@tbbf.no