Fшlg oss pе:

Nyheter
  • 29.mai 2013 hadde TBBF et konstruktivt mшte med Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. TBBF foreslo е gе sammen om en sertifiseringsdugnad, der tolkenes realkompetanse gjennom шkt antall tester kan omgjшres til formell kompetanse. I en slik dugnad vil bransjen kunne bidra ved е motivere og veilede tolker, samt е ta ansvar for grunnleggende opplжring og gjennomfшring av tester. Selve godkjenningen bшr fortsatt ligge hos fagmyndighetene. - Les mer om dugnaden her

  • Bransjeforeningen avholder sitt еrsmшte i Bergen den 08.september 2011

  • Foreningens presentasjonsbrosjyre kan lastes ned herfra.

tbbf · c/o Salita TT AS · Pilestredet 17, 0164 OSLO · Tlf. 95 77 49 63 · Epost: styreleder@tbbf.no