Fшlg oss pе:

Tolkebransjen vil ha kvalifiseringsdugnad - 07.06.2013

Tolkeformidlerne шnsker е fе Barne- likestillings og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen med pе en dugnad for at flere tolker skal fе et offentlig stempel som dokumenterer deres kompetanse.

Vil ha flere med papirer

- Mange av vеre tolker har utfшrt tusenvis av oppdrag for det offentlige, men mangler likevel nшdvendige papirer som dokumenterer deres kompetanse. Det шnsker vi е gjшre noe med, sier Richard Engen som leder tolkebyrеenes bransjeforening TBBF.

Tirsdag mшtte TBBF Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Bakgrunnen for mшtet var stortingsmeldingen En helhetlig integreringspolitikk som BLD fшlger opp i disse dager. I meldingen skisseres utviklingstrekk i tolketjenestene som benyttes i offentlig sektor. Leder i bransjeforeningen, Richard Engen, er fornшyd med dialogen med departementet.

250 000 oppdrag i еret

– Behovet for tolketjenester i Norge er stadig шkende. Det stiller krav til bеde de som benytter slike tjenester, men sжrlig til oss som tilbyr dem. Vеre medlemmer formidler over 250 000 oppdrag i еret, og behovet er шkende. Derfor bruker vi stadig mer ressurser pе rekruttering og opplжring av nye tolker, sier Engen.


Et verdifullt dokument

TBBFs medlemmer bruker i dag mellom 2000 og 3000 tolker som ikke er registrert i tolkesentralen. TBBF anslеr at 80 prosent av disse tolkene lett vil bestе den formelle testen Tosprеklig sjekk for potensielle tolker som gjшr at de kommer inn i Kategori 5 pе tolkeutdanningsstigen. TBBF opplever imidlertid at det er for fе tester, og at dette dermed blir en flaskehals i systemet. Foreningen шnsker seg derfor en dugnad med omfattende testing i en avgrenset periode, slik at sе mange som mulig kan fе et formelt papir som bekrefter deres kompetanse.

Engen ser mange fordeler med et slikt tiltak.

- Dette gjelder i stor grad kvinner med flerkulturell bakgrunn. For mange vil det vжre verdifullt i seg selv е fе dokumentasjon pе sine kvalifikasjoner. I tillegg tror vi det vil kunne motivere til videre utdanning, slik at vi fеr flere tolker pе et hшyere nivе.


Aksepterer ikke barnetolker

Engen er glad for departementets presisering av at barn ikke skal brukes som tolker, og mener det er nшdvendig е styrke innsatsen med rekruttering og opplжring av tolker ytterligere.

- Bruk av barn som tolk skal ikke forekomme. Tolking er ikke bare sprеk, det handler ogsе om е utvise kulturell forstеelse og, i mange tilfeller, evne til hеndtering av svжrt private situasjoner. Da er det uakseptabelt е benytte barn som tolk, sier Engen.


Formidabel jobb

Vеre medlemmer gjшr en formidabel jobb med е rekruttere tolker og gi dem opplжring slik at de skal kunne mestre slike oppdrag. Uten deres innsats ville tolke-Norge bryte sammen. Vi er glade for at vi nе har kommet i dialog med BLD om hvordan vi kan styrke denne delen av tolketjenesten ytterligere, avslutter Engen.


For mer informasjon eller ytterligere kommentarer, kontakt:
Styreleder Richard Engen, TBBF, tlf.: 957 74 963

PRIVATE TOLKEBYRÅER I NORGE DANNER EGEN BRANSJEFORENING
 

Torsdag 23.11.06 gikk de private tolkebyråene i Norge sammen og dannet Tolkebyråenes Bransjeforening Norge (TBBF Norge).

Til det første styret ble valgt: Rolf Karlsen, NorTolk, Halden, (leder), Gabriela Tuftedal, Hero Tolketjeneste, Stavanger (nestleder), Hanne Knudsen, ABC Tolk Drammen, (sekretær og kasserer), Bjarte Synnevåg, Noricom Tolke- og Translatørtjenester, Bergen (styremedlem) og Ole Eirik Håtun, Noricom Tolke- og Translatørtjeneste, Oslo (styremedlem).

 
Fra venstre: Ole E. Håtun, Gabriela Tuftedal, Bjarte A. Synnevåg, Hanne Knudsen, Rolf Karlsen

Private leverandører har lenge vært en nødvendig aktør for å øke kvaliteten på tolketjenester og for å dekke det totale behov for tolketjenester i Norge.
Stiftelsen av bransjeforeningen skal bidra til å styrke dette arbeidet. Som generelle formål uttaler nyvalgt leder Rolf Karlsen at man vil videreutvikle de gode samarbeidsrelasjoner mellom private tolkebyråer, tolker, offentlige faginstanser, andre offentlige myndigheter og brukere av tolketjenester.

Med dette kan man sammen nå målet om ytterligere å øke kvaliteten på alle tolke-tjenester; øke tolkenes status, sikre dem gode lønns- og arbeidsvilkår, sikre gode rammevilkår for private tolkebyråer og bidra til flere og permanente utdanningstilbud, utdanningsmuligheter og autorisasjonstilbud for tolker på alle nivåer.
Rolf Karlsen fremhever at man vil sette fokus på bransjens samfunnsansvar overfor tolker og brukere av tolketjenester, på bransjens
etiske standarder og sette klare krav og eksplisitte standarder for kvalitet og kvalitetssikring ved levering av tolketjenester.
Rolf Karlsen uttaler at han ser frem til, i fellskap med andre tolkebyråer, å utvikle videre det nødvendige bidraget private leverandører av tolketjenester yter, for at alle som trenger det skal få oppfylt sine krav til rettssikkerhet og likeverdige tjenester i møte med det offentlige Norge.
 
 
     
tbbf · c/o Salita TT AS · Pilestredet 17, 0164 OSLO · Tlf. 95 77 49 63 · Epost: styreleder@tbbf.no